II. kurzus – A barokktól a pop artig

A 2024. március 25-én induló kurzusra a jelentkezés MEGNYÍLT! A jelentkezéshez kattints az alábbi gombra:

Tudtad, hogy az egyházi festészet megújítója egy körözött bűnöző volt?
Miről szólnak a non-figuratív képek?
Tényleg készült festék indiai tehenek vizeletéből?
Tudod melyik korok építészetéhez nyúlt vissza Hitler vagy Sztálin?
Írtál már verset ollóval?

Előadások, találkozások, és a műélvezet mélyrétegei – tölts 14 alkalmat a kortárs művészettel! A második kurzusban az itáliai és nemzetközi barokktól indulva a felvilágosodáson, majd a romantikán és realizmuson át a klasszikus avantgárd irányzatokig jutunk el. Az ellenreformáció évszázadaitól a huszadik századig a különböző irányzatokkal, iskolákkal és izmusokkal párhuzamosan, az ezekre a hagyományokra építő, több, mint százhetven mai alkotó művét vizsgáljuk. A tizenegyedik előadáson egy szokatlan nézőpontból, a testábrázolás felől nézve ismételjük át a kurzus anyagát. A követő két alkalom ráadás: lépj interakcióba és keltsd életre a művészetet, hogy a tanfolyam után is magabiztosan mozogj a kortárs közegben! Találkozz egy, az előadások során megismert magyar alkotóval az Artist Talk keretein belül! Az önismereti workshopon pedig felfedezheted, hogy hányféle jelentést indikálhat egy műtárgy. Helyezkedj egy új nézőpontba, alakítsd ki vagy mélyítsd el kritikai szemléleted, hogy később is komplex jelentésrétegekre bukkanj a galériákban! 

Ebben a kurzusban több mint 170 kortárs alkotóval ismerkedhetsz meg, többek között velük:

A II. kurzus előadásai:

II/1. Egy új kor hajnala – Katolikus barokk

Fedezd fel egy új, dinamikus világkép kibontakozását és a katolikus egyház nagy megújulását a XVII. században! Ebből az előadásból megtudhatod, hogy a túlzásokat és illúziókat kedvelő barokk művészet hogyan inspirálja a formabontó kortársakat, vagy azt, hogy hogyan jelennek meg teátrális elemek napjaink művészetében.

2024.03.25. hétfő 18:00

II/2. Gazdag hagyományok – Polgári barokk és rokokó

Ismerd meg az Itálián kívüli barokk művészet és a rokokó sajátosságait! Kerülj közelebb a holland csendéletekhez és az Eat art-hoz, vagy tudd meg, hogyan hasznosítja e korszak drámaian vagy játékosan tobzódó művészét a giccs art!

2024. 04. 08. hétfő, 18:00

 

II/3. Láthatóvá tett tudás – A klasszicizmus művészete

Akadémiák születése, teoretikus alapú művészet, univerzális harmónia és az antikok túlszárnyalása. De vajon a XXI. század hogyan viszonyul a klasszicizmus normatív világképéhez? Ismerd meg a kortárs gesztusokkal színesített public space fogalmát vagy a kollaboratív alkotói módszereket!

2024.04.15. hétfő, 18:00

II/4. Ébredező alternatívák – Romantika és realizmus

Ebben az előadásban a magával ragadó romantika és a szikár realizmus legfontosabb alkotóihoz kerülhetsz közelebb. Ismerj meg néhány nonkonformista, rebellis vagy outsider alkotóval a kortárs mezőnyből, akik szélsőségesen értelmezik újra a romantika művész-ideálját!

2024.04.22. hétfő, 18:00

II/5. A technika távlatai – Modern építészet

A technikai forradalmaktól a bolygó túlépítéséig és tovább: kontinensvárosok, mozgó épületek, és a Hold lakhatóvá tétele. Ebben az előadásban a modernizmus felől közeledhetsz a kortárs építészet legfontosabb alakjaihoz.

2024.04.29. héftfő, 18:00

II/6. Botrányos sikerek – Impresszionizmus és posztimpresszionizmus

Sziporkázó napsütés, ragyogó színek és könnyed ecsetkezelés: hogyan inspirálják a közkedvelt impresszionista alkotások a mai művészeket? Ismerd meg az appropriation art kortárs gyakorlatát vagy az intézménykritikus alkotók válaszát a La belle époque idején éhező művészek helyzetére!

2024.05.06. héftfő, 18:00

II/7. A századforduló képekben – A szecesszió művészete

Egyéni válaszok a század- és ezredforduló új problémáira: láss rá a szimbolista és szecessziós művészetre és e korszak napjainkig ható eredményeire! Figyeld meg a művészek sajátos jelképeit és témáit, amellyel az egyre bonyolultabb civilizációs folyamatokra reagáltak egykor és ma!

2024.05.13. héftfő, 18:00

II/8. Az új maximája – Izmusok 1.

Időzz kicsit az avantgárd ellentmondásos korszakában! Hogyan jelenik meg ez az új, ipari és zajos város a modern művekben és hogyan találkozhatsz vele manapság hanginstallációkban? Ismerkedj a modern szemlélet egyeduralmát megkérdőjelező kortársakkal!

2024.05.27. héftfő, 18:00

II/9. Az új maximája – Izmusok 2.

Kerülj közel a formaépítő izmusokhoz! Hogyan fordult át napjainkra a konstruktivista alkotói magatartás dekonstruktív módszerré? Kerülj képbe többek között a hard-edge és a recycle art fogalmával vagy nézz bravúros ipad festményeket napjaink sztárművészeitől!

2024.06.03. héftfő, 18:00

II/10. Az új maximája – Izmusok 3.

Találkozz egy viharos század szélsőséges érzelmeivel a művészeten keresztül! Figyeld meg, hogy a modernizmus konvenció ellenessége és ellenkulturális törekvései miként élnek ma tovább a neo-expresszionizmus, a kutatás alapú művészet, vagy akár az environment művészet alkotásaiban!

2024. 06. 10. hétfő, 18:00

 

II/11. Testközelből – A barokktól a XX. századig

Az ismétlő előadásban a testábrázolás felől olvasva ismerheted meg az újkori és legújabb kori művészetet, egészen a kortársakig. Kóstolj bele a neokonceptuális, posztmodern és posztkolonista megközelítésekbe vagy ismerd meg a bioart fogalmát!

2024.06.17. héftfő, 18:00

* Artist Talk

Tarts velünk, és találkozz személyesen a magyar kortárs művészet egyik kiemelkedő alakjával! Ismerkedj meg egy alkotó munkásságával a lehető legközvetlenebb módon és kérdezd meg, ami mindig is érdekelt! Az Artist Talk az Offline csomagot választó hallgatók számára elérhető.

* Művészet és Önismeret Workshop

Lépj párbeszédbe a kortársakkal! A workshop célja, hogy a közös gondolkozás révén részben felfejthető legyen, hogy egy művész, a néző vagy maga a kultúra nagyban hogyan alkotják meg a különféle jelentéseket. Fejleszd a kreatív, kritikai nézőpontod a legkülönfélébb eszétikai és társadalmi megközelítéseken keresztül! A workshop alkalom az Offline csomagot választó hallgatók számára elérhető.

* Kiállítás+

Ebben a programban egyedülálló módon, izgalmas szempontok alapján nézünk meg egy kortárs kiállítást, amit közösen állítunk össze egy teljesen újszerű élménnyé. Fedezd fel újra a művészet örömét és közösségteremtő erejét! A Kiállítás+ alkalom az Offline csomagot választó hallgatók számára elérhető.

A 2024. március 25-én induló kurzusra a jelentkezés MEGNYÍLT! A jelentkezéshez kattints az alábbi gombra: