II. kurzus – A barokktól az izmusokig

Tudtad, hogy az egyházi festészet megújítója egy körözött bűnöző volt?
Miről szólnak a non-figuratív képek?
Tényleg készült festék indiai tehenek vizeletéből?
Tudod melyik korok építészetéhez nyúlt vissza Hitler vagy Sztálin?
Írtál már verset ollóval?

 

A második kurzusban az itáliai és nemzetközi barokktól indulva a felvilágosodáson, majd a romantikán és relizmuson át a klasszikus avantgárd irányzatokig jutunk el. Az ellenreformáció évszázadaitól a huszadik századig a különböző irányzatokkal, iskolákkal és izmusokkal párhuzamosan, az ezekre a hagyományokra építő, több, mint száz mai alkotó művét vizsgáljuk. A tizenegyedik előadáson egy szokatlan nézőpontból, a testábrázolás felől nézve ismételjük át a kurzus anyagát. Az utolsó, rendhagyó alkalommal pedig egy, az előadások során megismert magyar alkotóval személyesen találkozunk.

Ebben a kurzusban több, mint 170 kortárs alkotóval ismerkedhetsz meg,
többek között velük:


Előadások:

II/1. Az újkor hajnala – Itáliai és spanyol barokk

Fedezd fel egy új, dinamikus világkép kibontakozását és a katolikus egyház nagy megújulását a XVII. században! Ebből az előadásból megtudhatod, hogy a túlzásokat és illúziókat kedvelő barokk művészet hogyan inspirálja a formabontó kortársakat, vagy azt, hogy hogyan jelennek meg teátrális elemek napjaink művészetében.

2020. 02. 01. 10:00 Erre jelentkezem!

II/2. Gazdag hagyományok – Európai barokk és rokokó

Ismerd meg az Itálián kívüli barokk művészet és a rokokó sajátosságait! Kerülj közelebb a holland csendéletekhez és az Eat art-hoz, vagy tudd meg, hogyan hasznosítja e korszak drámaian vagy játékosan tobzódó művészét a giccs art!

2020. 02. 08. 10:00 Erre jelentkezem!

II/3. Láthatóvá tett tudás – A klasszicizmus művészete

Akadémiák születése, teoretikus alapú művészet, univerzális harmónia és az antikok túlszárnyalása. De vajon a XXI. század hogyan viszonyul a klasszicizmus normatív világképéhez? Ismerd meg a kortárs gesztusokkal színesített public space fogalmát vagy a kollaboratív alkotói módszereket!

2020. 02. 15. 10:00 Erre jelentkezem!

II/4. Ébredező alternatívák – Romantika és realizmus

Ebben az előadásban a magával ragadó romantika és a szikár realizmus legfontosabb alkotóihoz kerülhetsz közelebb. Ismerj meg néhány nonkonformista, rebellis vagy outsider alkotóval a kortárs mezőnyből, akik szélsőségesen értelmezik újra a romantika művész-ideálját!

2020. 03. 07. 10:00 Erre jelentkezem!

II/5. A technika távlatai – Modern építészet

A technikai forradalmaktól a bolygó túlépítéséig és tovább: kontinensvárosok, mozgó épületek, és a Hold lakhatóvá tétele. Ebben az előadásban a modernizmus felől közeledhetsz a kortárs építészet legfontosabb alakjaihoz.

2020. 03. 14. 10:00 Erre jelentkezem!

II/6. Botrányos sikerek – Impresszionizmus és posztimpresszionizmus

Sziporkázó napsütés, ragyogó színek és könnyed ecsetkezelés: hogyan inspirálják a közkedvelt impresszionista alkotások a mai művészeket? Ismerd meg az appropriation art kortárs gyakorlatát vagy az intézménykritikus alkotók válaszát a La belle epoche idején éhező művészek helyzetére!

2020. 03. 21. 10:00 Erre jelentkezem!

II/7. A századforduló képekben – A szecesszió művészete


Egyéni válaszok a század- és ezredforduló új problémáira: láss rá a szimbolista és szecessziós művészetre és e korszak napjainkig ható eredményeire! Figyeld meg a művészek sajátos jelképeit és témáit, amellyel az egyre bonyolultabb civilizációs folyamatokra reagáltak egykor és ma!

2020. 04. 04. 10:00 Erre jelentkezem!

II/8. Az új maximája – Izmusok 1.

Időzz kicsit az avantgárd ellentmondásos korszakában! Hogyan jelenik meg ez az új, ipari és zajos város a modern művekben és hogyan találkozhatsz vele manapság hanginstallációkban? Ismerkedj a modern szemlélet egyeduralmát megkérdőjelező kortársakkal!

2020. 04. 11. 10:00 Erre jelentkezem!

II/9. Az új maximája – Izmusok 2.

Kerülj közel a formaépítő izmusokhoz! Hogyan fordult át napjainkra a konstruktivista alkotói magatartás dekonstruktív módszerré? Kerülj képbe többek között a hard-edge és a recycle art fogalmával vagy nézz bravúros ipad festményeket napjaink sztárművészeitől!

2020. 04. 18. 10:00 Erre jelentkezem!

II/10. Az új maximája – Izmusok 3.

Találkozz egy viharos század szélsőséges érzelmeivel a művészeten keresztül! Figyeld meg, hogy a modernizmus konvenció ellenessége és ellenkulturális törekvései miként élnek ma tovább a neo-expresszionizmus, a kutatás alapú művészet, vagy akár az environment művészet alkotásaiban!

2020. 05. 16. 10:00 Erre jelentkezem!

II/11. Testközelből – A barokktól a XX. századig

Az összefoglaló előadásban a testábrázolás felől olvasva ismerheted meg az újkori és legújabb kori művészetet, egészen a kortársakig. Kóstolj bele a neokonceptuális, posztmodern és posztkolonista megközelítésekbe és ismerd meg a bioart fogalmát!

2020. 05. 23. 10:00 Erre jelentkezem!

II/12. Ráadás – Műteremlátogatás

II/12.